ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ποιότητα του δικτύου είναι ίσως απο τα πιο σημαντικά θέματα για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των συσκευών και των φορτίων  μιας εγκατάστασης. 

Ενα κακό ποιοτικά δίκτυο μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες και ανεπαρνόθωτες βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές . 

Τα συχνότερα προβήματα που μπορει να παρουσίασει ένα δίκτυο είναι:

  1. Υπέρταση η Υπόταση. Το ελληνικό δικτυο ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργει σε ταση 230/400 volt συχνότητας 50 Hz και για αυτό τον λόγω οι περισσότερες συσκευές είναι κατασκευασμένες να δουλέυουνε σε αυτά τα επίπεδα τάσης, οπότε οταν η τάση του δικτύου βρίσκεται σε πολυ υψηλά η χαμηλά επιπέδα τότε και η συσκεύη  θα δυσλειτουργεί. 
  2. Αρμονικές δικτύου. Τα προηγούμενα χρόνια, τα περισσότερα φορτία ήταν γραμμικά
    (επαγωγικοί κινητήρες, αντιστάσεις θέρμανσης, λάμπες πυρακτώσεως) δηλαδή η κυματομορφή της τάσης ήταν ίδια με αυτή του ρεύματος . Σήμερα, όμως, χρησιμοποιούνται ευρέως φορτία μή γραμμικά (πχ ταινίες led) τα όποια δημηουργούν καποια ”παράσιτα” στο δίκτυο τα οποία ονομάζονται αρμονικές οι οποίες δημιουργουν δυσλειτουργίες σε αρκετές ηλεκτρικές συσκευές.
  3. Απώλεια Ουδέτερου αγωγού. Η απώλεια ή η κακη συνέχεια του ουδέτερου αγωγού μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ομοιόμορφία τών φάσεων του τριφασικού δικτύου, όπως υπέρταση και υπόταση αντιστοίχα των δύο εκ των τριών φάσεων.
  4. Κρουστικά ρεύματα. Είναι τα ρεύματα τα οποία μπορεί να προκαλέσει ο κεραυνός στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας , θέτοντας σε κίνδυνο της ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές μας συσκευές. 

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες μετρήσεις στο δίκτυο σας , προτείνουμε λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν  προσαρμοζόντας τις σε κάθε αναγκη βάζοντας πάντα προτεραιότητα την ασφάλεια σας.

Μερικές απο αυτές είναι:

  • Μελέτη και τοποθέτηση επιτηρητών τάσης για την αντιμετώπιση των υπερτάσεων και υποτάσεων.
  • Μελέτη και τοποθέτηση αντικεραυνικής προστασίας και απαγωγών υπερτάσεων για την αντιμετώπιση των κρουστικών ρευμάτων.  
  • Μελέτη και εγκατάσταση διατάξεων και διαφορικών διακοπτών έντασης προστασίας διάφορων τύπων για την αντιμετώπιση των αρμονικών του δικτύου.