ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ - ΑΠΕ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα που διαθέτουν φυσική, απευθείας σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν αποθηκεύουν την ενέργεια, καθώς η ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι αρκετή για να την καταναλώσει ο παραγωγός (ιδιωτική χρήση) ή να πουλήσει την υπολειπόμενη ενέργεια ή και ολόκληρη αυτής στην ΔΕΗ.

Πολύ γενικά, τα στοιχεία ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:

  • Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels) τα οποία μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια,
  • οι αντιστροφείς (inverters) οι οποίοι μετατρέπουν το συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα,
  • η υποκατασκευή που αποτελείται από το σύστημα στήριξης (σταθερό ή κινητό – tracker), την καλωδίωση, την αντικεραυνική προστασία και τον μετρητή που καταγράφει την ηλεκτρική ισχύ που τροφοδοτείται στο δίκτυο.

NET METERING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το net metering συνίσταται στην αυτοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως είναι τα φωτοβολταϊκά. Ουσιαστικά με το net metering γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά στην στέγη ενός κτιρίου με την καταναλισκόμενη ενέργεια από το νοικοκυριό ή την επιχείρηση. Η περίσσεια ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο είτε με κάποια αποζημίωση είτε όχι (στην Ελλάδα το 2019 χωρίς αποζημίωση)..

Το net metering είναι πλέον από τον Ιανουάριο του 2015 (ΦΕΚ) νόμιμο και στην Ελλάδα. Εδώ και αρκετά χρόνια το net metering αποτελεί τον κύριο τρόπο συμψηφισμού ενέργειας με φωτοβολταικα σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν πλέον ωριμάσει και περνούν από την φάση των κρατικών επιδοτήσεων στην ισοτιμία με τις συμβατικές πηγές και την άμεση χρήση τους για αυτοκατανάλωση χωρίς να επιβαρρύνουν το υπόλοιπο σύνολο όπως με τα φωτοβολταϊκα ταρίφας έως τώρα (τέλος ΑΠΕ – ΕΤΜΕΑΡ).

 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι ιδανική λύση για την ενεργειακή αυτονομία των οικιών / επιχειρήσεων και την απαλλαγή των μεγάλων λογαριασμών της ΔΕΗ και τις διάφορες χρεώσεις, καθώς και στην περίπτωση  δυσκολίας σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Τα αυτόνομα ΦΒ συστήματα παράγουν ενέργεια για ιδιοκατανάλωση και δεν συνδέονται συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ (δεν πουλάνε ρεύμα στη ΔΕΗ και στη συνέχεια το ξανααγοράζουν για την δική τους χρήση). Συνήθως, στα αυτόνομα ΦΒ αποθηκεύεται η τυχόν περίσσεια του ρεύματος που παράγουν σε συσσωρευτές (μπαταρίες), ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν το σύστημα παραγωγής δεν επαρκεί για διάφορους λόγους (π.χ. τη νύχτα).

Ένα αυτόνομο ΦΒ συστήμα αποτελείται από:

  • Τα Φ/Β πλαίσια (panel), τα οποία τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κτιρίου και συλλέγουν ανεμπόδιστα την ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.
  • Το ρυθμιστή φόρτισης, ο οποίος λαμβάνει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα Φ/Β πλαίσια και το αποθηκεύει στους συσσωρευτές του συστήματος παρέχοντας προστασία από υπερφορτώσεις.
  • Τους συσσωρευτές (μπαταρίες), οι οποίες κρατούν αποθηκευμένη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και την αποδίδουν όποτε χρειάζεται.
  • Τον μετατροπέας ρεύματος (inverter), που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα των συσσωρευτών σε εναλλασόμενο ρεύμα 230V/400 αναλόγως τον τύπο της εγκατάστασης (μονοφασική ή τριφασική).

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

kast28
  • Προσφέρουμε την μελέτη και την εγκατάσταση  κάθε είδους φωτοβολταικού συστήματος. Προσαρμοσμένο στις ανάγκες καθε πελάτη , με έμφαση στην λεπτομέρεια και την ασφάλεια της εγκατάστασης.
  • Παραδίδουμε την εγκατάσταση πιστοποιημένη με βάση όλα τα διέθνή και ευρωπαικά πρωτόκολλα ασφάλειας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ