Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) άλλαξε και επικαιροποιήθηκε πρόσφατα με την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011) και από 31/10/2011 θα ισχύει μόνο η νέα ΥΔΕ. Η αλλαγή αυτή έγινε με σκοπό να μειωθούν οι ηλεκτροπληξίες και οι πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια και να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητα των ηλεκτρικών μας εγκαταστάσεων. 

Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική για αρχικό έλεγχο πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης και για επανέλεγχο ο οποίος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση. Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι υποχρεωμένος και υπεύθυνος από την Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 884 Β 16/05/2011) να ζητά την διενέργεια επανελέγχου της εγκατάστασης του με βάση την κατηγορία της, κατά τα χρονικά διαστήματα που περιγράφονται στο συνημμένο ΦΕΚ 470 Άρθρο 5. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι σε περίπτωση ατυχήματος από ηλεκτρικά αίτια ό ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης μπορεί να οριστεί συνυπεύθυνος και άγνοια Νόμου δεν αιτιολογείται.

Η νέα ΥΔΕ δεν πρέπει να είναι ένα τυπικό «χαρτί» αλλά αποτέλεσμα μιας μεθοδικής και υπεύθυνης ηλεκτρολογικής εργασίας. Αποτελείται από τουλάχιστον πέντε σελίδες (βασικό έγγραφο, πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλ. σχέδιο εγκατάστασης και ηλ. σχέδιο πίνακα). Απαιτεί την διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων, μετρήσεων και δοκιμών με την χρήση ειδικών οργάνων που είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Έλεγχος συνέχειας αγωγών προστασίας, κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης.
  • Μέτρηση αντίστασης μόνωσης. 
  • Έλεγχος λειτουργίας διατάξεων προστασίας διαφορικού ρεύματος (ρελέ προστασίας).
  • Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος.
  • Μέτρηση τιμής της αντίστασης γείωσης.

Πέραν του νομικού πλαισίου δίνεται τώρα η δυνατότητα ο ιδιοκτήτης ή χρήστης της εγκατάστασης να διαπιστώσει μετά την διενέργεια ενός ουσιαστικού ελέγχου την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ηλεκτρική του εγκατάσταση. Έτσι μπορεί να διορθώσει βλάβες, λάθη ή τυχόν παραλήψεις και το κυριότερο να είναι βέβαιος για την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται στον χώρο αλλά και την διασφάλιση της περιουσίας του. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα ποσοστά των πυρκαγιών που οφείλονται σε βραχυκύκλωμα.

Με την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τις γνώσεις , την συνεχή προσπάθεια για καλύτερες και ασφαλέστερες εγκαταστάσεις και την χρήση σύγχρονων οργάνων είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την νέα Υ.Δ.Ε. με αξιοπιστία και στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Στείλτε μας ένα e-mail με τα στοιχεία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για μια δωρεάν επίσκεψη στον χώρο σας. Θα εκτιμήσουμε αν η εγκατάσταση σας είναι κατάλληλη για την έκδοση νέας ΥΔΕ και θα προσδιορίσουμε το κόστος αυτής. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.