Σας υπενθυμίζουμε ότι με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 05/09/2006 αρ. φύλλου 1222 τεύχος Β καθίσταται υποχρεωτική η χρήση των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ρελέ προστασίας) για παλαιές και νέες εγκαταστάσεις.

Καλό είναι λοιπόν όλοι να τοποθετήσουμε στην εγκατάσταση μας ρελέ προστασίας. Είναι κάτι απλό και χωρίς μεγάλο κόστος, αλλά μπορεί να μας σώσει την ζωή.

Στο ίδιο φύλλο Β 1222 ορίζεται ως υποχρεωτική η εφαρμογή της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές.

Πρέπει λοιπόν και οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες να ενημερώνουν τον πελάτη ότι στην φάση της θεμελίωσης θα πρέπει να τοποθετείτε η γείωση από εξειδικευμένο αδειούχο ηλεκτρολόγο και με τα κατάλληλα υλικά.

Διαβάστε το Β 1222 σε μορφή .pdf εδώ. 

Με αφορμή την νέα ΥΔΕ, πληροφορίες για την οποία θα βρείτε στην ενότητα ΝΕΑ του site μας θα πρέπει όλοι μας ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες και ιδιοκτήτες να αρχίσουμε να τηρούμε τους χρόνους επανελέγχων.

Ο έλεγχος και η βελτίωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα βοηθήσουν πολύ στην μείωση των ατυχημάτων.