Παροχή Υπηρεσιών

  • Εγκαταστάσεις Οικίων & Βιομηχανικών Χώρων
  • Εγκαταστάσεις BUS - Έξυπνο Σπίτι
  • Λύσεις Αυτοματισμού
  • Δομημένη Καλωδίωση
  • Συναγερμοί - Συστήματα CCTV - Access Point
  • Tηλεφωνικά Κέντρα - Επίγειες & Δορυφορικές Κεραίες
  • Μετρήσεις - Έλεγχος Γειώσεων και Εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD384 - Έκδοση Πιστοποιητικών
  • Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος και Μέθοδοι Προστασίας Εγκαταστάσεων
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα -  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας